Online DKA berekeningen template

DKA template downloaden voor gebruik

Voor het uitvoeren van berekeningen voor:

 • Vocht
 • Natrium
 • Glucose
 • Osmol
 • En insuline

is er een online template beschikbaar. Deze template kan worden gedownload als een Excel sheet:

 

Invoer patiënt gegevens

In deze spreadsheet moeten eerst patiënt gegevens worden ingevoerd:

 • Gewicht (3,5 kg of zwaarder) in kg
 • Lengte in cm
 • Geschatte percentage dehydratie (3, 5, of 8)
 • Reeds gegeven vocht bij de acute opvang (vullingen) in ml

 

Invoer lab en infuus gegevens

Vervolgens kunnen wijzigingen in:

 • Lab uitslagen van natrium, glucose en ketonen
 • Sterkte en loopsnelheid van een insuline infuus:
  • Hoeveelheid insuline eenheden per 50 ml
  • Infuus snelheid in ml/uur
 • Natrium infuus:
  • Percentage natrium (sterkte)
  • Infuus snelheid in ml/uur
 • Glucose infuus:
  • Percentage glucose (sterkte)
  • Infuus snelheid in ml/uur
 • Ringer lactaat infuus:
  • Infuus snelheid in ml/uur
 • Overige intake van:
  • Natrium in mmol/dag
  • Glucose in gram/dag
  • Vocht in ml/dag

worden ingevoerd.

Het idee is dat er bij de patiënt een natrium infuus en/of glucose infuus loopt waarmee gevarieerd kan worden aan de hand van de labuitslagen, samen met een insuline infuus. Wanneer er Ringerlacaat wordt gebruikt dan kan dit ook gebruikt worden. De constante intake kan dan worden vastgelegd onder Overige infusen.

De blauw gedrukte waarden zijn de uitgevoerde berekeningen aan de hand van de ingevoerde waarden.

 

N.B. Update 14-12-2018

Vanaf 14 december zijn er fouten in de berekening gefikst waarbij totaal vocht en de glucose intake niet goed werden berekend.

Er is een knop bijgekomen voor de online versie om de invoer in de spreadsheet te verwijderen.

 

N.B. Update 16-1-2019

Vanaf 16 januari zijn er fouten in de vocht berekening aangepast waardoor eerder te weinig onderhoudsvocht werd berekend.

De volgende berekeningen zijn nu van toepassing:

Patiënt van 5 kg en 50 cm

 

Patiënt van 15 kg en 100 cm

 

Patiënt van 30 kg en 140 cm