Unit 3 Pelikaan

Inleiding

Medio augustus 2018 zal de 3e unit van afdeling Pelikaan geopend worden. De werkwijze en afspraken zullen zoveel mogelijk gelijk zijn aan de huidige afspraken van Pelikaan. Omdat het toch een nieuwe unit op een andere locatie is zijn er ook een aantal wijzigingen in de werkwijze en dagindeling. Deze veranderingen worden op deze website verder uitgewerkt. De unit zal in de toekomst ook gebruikt gaan worden om nieuwe ontwikkelingen uit te proberen en te introduceren richting de nieuwbouw van ZEBRA. Omdat het een unit is waar gedurende het proces veranderingen en vernieuwingen plaats vinden is er een dedicated team opgezet van ongeveer 10 verpleegkundigen en een aantal artsen en PA’s die betrokken zijn bij de implementatie van deze wijzigingen. Daarbij hebben zij ook invloed  op de snelheid en mate van complexiteit van de invoering hiervan. Bovenstaande heeft ook tot gevolg dat dit een dynamische website is waar af toe zaken worden toegevoegd of gewijzigd.

Onderdelen van deze handleiding

Algemene info Unit 3
Dagindeling Unit 3
Personele bezetting op Unit 3
Informatie rondom medicatie maken op Unit 3
Procedure rondom het OK bed
 Opvang van een patiënt op unit 3 | hier is ook informatie te vinden over:
Werking van de vacuümklokken
Afspraken rondom een opname
 Centraal Post Bewaking
 Klaarzetten bed
Magazijn | hier is ook informatie te vinden over:
Kasten in het magazijn
Indeling van de themakarren
Telefoonnummers
 Werkstation openen met je personeelspas/ volgwerkplek en printer op unit 3
 Wat en wie bij technische problemen
Plattegronden
 Taken pieper #2915