E-learning Aangeboren hartafwijkingen

Deze E-learning is opgezet door Pieter Oosterlaak (verpleegkundige PICU) in samenwerking met Alex Wilbrink (kinderanesthesioloog-intensivist n.p.) en is bijgewerkt en hier gepubliceerd door Pieter Oosterlaak en Joppe Nijman (kinderarts-intensivist) onder de Creative Commons license 4.0. De huidige e-learning is een basis en er volgen nog aanpassingen en correcties. Aan de inhoud van deze e-learning kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie is ingedeeld per (vaak voorkomende) aangeboren hartafwijkingen en cardiochirurgische ingrepen. Het is vervolgens voornamelijk beschreven volgens deze structuur:

  • Anatomische afwijking: een weergave van de anatomie van de hartafwijking
  • Pathofysiologie: een beschrijving van de symptomen als er geen correctie plaats zou vinden
  • Behandeling: de (pre-)operatieve behandelmogelijkheden
  • Postoperatieve problemen: postoperatieve problemen gericht op de opname op de kinderIC

Inhoudsopgave

Aberrante Linker Coronairarterie uit de Pulmonaal Arterie (ALCAPA)
Aortastenose
Atrium Septum Defect (ASD)
 Atrium Ventrikel Septum Defect (AVSD)
Cardiomyopathie
Coarctatio Aortae (Coarc, CoA)
Congenitaal Gecorrigeerde Transpositie van de Grote Vaten (ccTGA)
Cor Triatriatum
Double Inlet Left Ventricle (DILV)
 Double Outlet Right Ventricle (DORV)
Fontan circulatie
 Hypoplastisch linker hart syndroom (HLHS)
 Interrupted aortic arch / aortaboog afwijkingen
Major aortopulmonary collateral artery (MAPCA)
Morbus Ebstein
Nikaidoh procedure
 Partieel of Totaal Abnormale Pulmonale Vene Connectie (PAPVC / TAPVC)
 Pulmonaalstenose (PS)
 Pulmonalis atresie (PA)
Rastelli procedure
Ross-Konno procedure
Shunts
Tetralogie van Fallot (TOF)
 Transpositie van de grote vaten (TGA)
 Tricuspidaal atresie
 Truncus Arteriosus (TA)
Ventrikel Septum Defect (VSD)