Pulmonalis atresie

Ga terug naar de inhoudsopgave

Anatomie van de afwijking:

 • De pulmonaal klep/ stam is niet aangelegd, Soms is het hele arteriele pulmonale systeem niet aangelegd.
 • Ductus afhankelijke circulatie, bloed vanuit de aorta via de ductus naar de a. pulmonalis.
 • Gaat altijd samen met een ASD/ PFO (persisterend foramen ovale)
 • De afwijking kan samengaan met een hypoplastisch rechter ventrikel, een Tetralogie van Fallot/ VSD. Bij een VSD en/ of Tetralogie kans op hypertrofie van het rechter ventrikel.
 • Soms wordt de pulmonale circulatie gevormd door collateralen. (MAPCA`S).

 Pathofysiologie;

 • Ductus afhankelijke circulatie. (cave O2 geven)
 • Hypertrofie rechter atrium, met kans op tricuspidalis insufficiëntie
 • Hoge CVD
 • Lage saturaties
 • Onderontwikkeld longvaatbed.
 • Bij Pulmonale overflow, een (te) hoge flow door de ductus kans op verminderde perfusie van de buikorganen/ Nec.

Behandeling;

 • Prostin om ductus open te houden.
 • Als palliatie aanleggen Aorta/pulmonale shunt (BT shunt, Centrale shunt) of stent plaatsen in de persisterende ductus
 • Indien mogelijk ventriculaire repair met plaatsing homograft (Al dan niet klep houdend) op de a. pulmonalis
 • Als uni- ventriculair de enige optie is, bijv bij hypoplastisch rechter hart een PCPC gevolgd door TCPC.
 • Als er MAPCA`s zijn gevormd, volgt er een unifocalisatie van de MAPCA`S in een of meerdere tempi, afhankelijk van de aanleg van het pulmonaal systeem. Zie hiervoor bij MAPCA`S