Fontan Circulatie

Ga terug naar de inhoudsopgave

Anatomie van de circulatie;

In een aantal situaties, afh van de leeftijd en de pulmonale ontwikkeling is het nodig om voor het aanleggen van de PCPC een aorta-pulmonale shunt aan te leggen. 

Hypoplastisch linkerhart

*Hypoplastisch rechterhart.

*Aantal vormen van double outlet rechter ventrikel.

*Mitralis /aorta atresie.

*Pulmonalis / tricuspidalis atresie.

*Mono ventrikel

Anatomie van de circulatie;

Een fontancirculatie is een uni-ventrikulaire circulatie, waarbij de arteria pulmonalis ( meest in 2 tempi) zonder gebruik van een klep end-to side verbonden wordt met de vena cava. De flow door de a. pulmonalis is passief, dus is het van belang dat de pulmonale weerstand laag is. Post operatief zal het kind dan ook zo snel mogelijk gedetubeerd worden.   

  •  Een verbinding tussen de vc superior en de arteria pulmonalis, partiele cava pulmonale connectie( PCPC of Glenn).  Zodoende blijft de flow over het longvaatbed in eerste instantie beperkt om  het longvaatbed zo ver mogelijk te laten doorgroeien om de kans op pulmonale hypertensie te beperken. Tevens om het hart te laten groeien voor de tweede operatie.

 

pcpc bij hypopastisch rchter hart
pcpc bij hypoplastisch linker hart
  • een end to side verbinding tussen de Vena Cava inferior  en de arteria pulmonalis;  totale cava pulmonale connectie ( TCPC of bi-directionele Glenn) Deze vindt gemiddeld 2 of 3 jaar na de pcpc plaats. De operatie wordt pas rond de leeftijd van 3 jaar gedaan om het hart zo veel mogelijk te laten groeien zodat er voldoende ruimte is voor een `intra cardiale tunnel of buis`.
tcpc bij hypoplastisch rechter hart
tcpc bij hypoplastisch linkerhart