Ventrikel Septum Defect (VSD)

Ga terug naar de inhoudsopgave

VSD

Anatomie van de afwijking;

Het VSD is een defect in de wand tussen de beide ventrikels en kan op verschillende niveaus aanwezig zijn. Tevens kan er sprake zijn van meerdere (multiple) VSD`s

Pathofysiologie;

 • li-re shunt met een volume belasting van het  rechter ventrikel, met verhoogde kans op  ventrikelhypertrofie en pulmonale hypertensie, kortademigheid en dyspnoe.
 • hypertrofie en verhoging van de output van het rechter ventrikel, met kans op pulmonale hypertensie, het omslaan van de li-re shunt in een re-li- shunt(Eisenmenger fenomeen), met  centrale cyanose.
 • Een groot VSD geeft een gelijke druk in het linker en rechter-ventrikel. De hartruis is dan niet hoorbaar ( geen shunting). Met grote kans op een pulmonale hypertensie, doordat de druk in linker en rechterventrikel even hoog Kleinere kans op volume (over)belasting.
 • Een klein VSD kan symptoomloos zijn en geheel onopgemerkt blijven (geen klachten geven), hoeft dan ook niet altijd gecorrigeerd te worden.
 • Faillure to thrive
 • Slecht drinken

Behandeling;

Sluiten VSD met pericard- of goretex patch

Complicaties;

 • rest VSD`s
 • lage cardiac output
 • persisterende metabole acidose
 • hoge druk in a.pulmonalis en linker atrium
 • pulmonaal hypertensie/ long oedeem
 • bundeltakblok/ 1e, 2e of 3e graads AV blok, vaker bij een perimembraneus, outlet en musculair VSD
 • bij kinderen jonger dan 1 jaar verhoogde kans op een JET.

 

Interventies;

 • re-ok, sluiten rest-VSD`s
 • bij geleidingsstoornis evt pacemaker ( tijdelijk, dan wel permanent)
 • JET ritme, bestrijden dmv koelen, Betablokkers.