Clinical Decision Support System voor Doseer Schema’s

Voor een goed clinical decision support systeem (CDSS), waarbij de juiste dosering wordt opgezocht voor een specifieke patiënt, voldoen de standaard geneesmiddelen bronnen, zoals de G-Standaard en het Kinderformularium, niet. De G-Standaard bevat geen specifieke doseringen voor kinderen en kan alleen aangeven indien een dosering niet goed is, andersom is er geen garantie. Het Kinderformularium bevat wel alle specifieke doseringen voor kinderen maar is niet toegankelijk voor een CDSS.

Daarom is er een lokaal formularium ontwikkeld hetgeen in staat is om de benodigde decision support te leveren. Dit formularium wordt momenteel nog onderhouden via een export/import van Excel bestanden vanuit het AfsprakenProgramma. Dit is echter een complex en tijdsintensief systeem. Om dit voor de toekomst beter te borgen ben ik begonnen met de implementatie van een web based onderhoudsapplicatie waarmee de configuratie voor het AfsprakenProgramma voorschrijfsysteem beter kan worden onderhouden. Daarnaast zal het de mogelijkheid bieden voor uitbouw van het huidige CDSS.

Het opzoeken van de (een) juist(e) dosering (doseer schema)

Om tot een eenduidig doseer schema te komen wordt de volgende route gevolgd:

Route naar de juiste dosering

De volgende kenmerken kunnen uit de G-Standaard database worden gehaald:

 1. Generiek
 2. Vorm
 3. Route

Uit het Kinderformularium worden dan de volgende zaken opgezocht:

 1. Indicatie
 2. Patiënt
 3. Dosering

Een belangrijke factor bij de bepaling voor wie een dosering van toepassing is, is de patiënt categorie. Daarbij is het belangrijk zodanig te categoriseren dat, 1) categorieën elkaar uitsluiten, zodat niet voor een overlappende situatie meerdere doseer schema’s gelden en 2) de categorieën complementair zijn, zodat voor elke situatie er duidelijkheid is (ook als er geen doseer schema gegeven kan worden).

Patiënt categorieën

Patiënten kunnen op verschillende manieren worden gecategoriseerd:

 1. Geslacht
 2. Zwangerschapsduur
 3. Postconceptie leeftijd
 4. Leeftijd
 5. Gewicht
 6. Lichaamsoppervlak

Daarbij geldt voor elke categorie dat deze dus ‘mutual exclusive’ en complementair moeten zijn. B.v. als er een doseer schema van toepassing is voor het vrouwelijk geslacht dan moet er automatisch een antwoord zijn op de mannelijke categorie. Als vervolgens een categorie vrouw en ouder dan 18 jaar wordt gedefinieerd dan heb je daarmee ook een situatie vrouw en jonger dan 18 jaar, etc…

Indien er geen categorie wordt gedefinieerd dan geldt het doseer schema in principe voor alle betreffende patiënten. B.v. als er een categorie jonger dan 1 jaar is dan geldt dit voor alle patiënten jonger dan 10 jaar ongeacht het gewicht.

De volgorde waarin categorieën worden gedefinieerd staat niet vast. B.v. er kan eerst gekeken worden naar leeftijd en vervolgens naar gewicht of vice versa.

De complexiteit van het op deze manier categoriseren kan worden geïllustreerd met de dosering van gentamicine iv voor een ernstige infectie:

 • Prematuren Postnatale leeftijd 0 dagen tot 7 dagen[9]
  • Zwangerschapsduur <32 weken: 5 mg/kg/48 uur inlopen in 15-30 minuten
   Zwangerschapsduur 32-37 weken: 5 mg/kg/36 uur inlopen in 15-30 minuten
  • Doseren op geleide van plasmaconcentratie
 • Prematuren Postnatale leeftijd 1 week tot 4 weken
  • 4 mg/kg/dag in 1 dosis inlopen in 15-30 min.
  • Doseren op geleide van plasmaconcentratie
 • a terme neonaat
  • 4 mg/kg/dag in 1 dosis In 15-30 minuten inlopen.
  • Doseren op geleide van plasmaconcentratie: De NVZA adviseert om de 1e bepaling voorafgaand aan de 2e gift te doen. Indien gentamicine alleen empirisch gebruikt wordt, kunnen spiegelbepalingen achterwege blijven.
 • 1 maand tot 18 jaar
  • 7 mg/kg/dag in 1 dosis In 15-30 minuten inlopen..
  • Doseren op geleide van plasmaconcentratie: De NVZA adviseert om de 1e bepaling voorafgaand aan de 2e gift te doen. Indien gentamicine alleen empirisch gebruikt wordt, kunnen spiegelbepalingen achterwege blijven.

Indien bovenstaande vertaald wordt naar ‘mutual exclusive’ en complementair dan krijg je:

Zwanger-schaps duur (weken)Leeftijd (dagen)Dosering
MinMaxMinMax
3275 mg/kg/48 uur
327144 mg/kg/dag
3214??
323775 mg/kg/36 uur
32377144 mg/kg/dag
323714??
37284 mg/kg/dag
2865707 mg/kg/dag
Patiënten categorieën gentamicin (bron: Kinderformularium)

Dat betekent dat, strikt genomen, het niet duidelijk is wat de dosering is bij prematuren < 32 weken en ouder dan 2 weken, idem dito voor prematuren tussen de 32 en 37 weken. Van de laatste groep kan nog worden verondersteld dat deze als a term gelden.

De onderhoudsapplicatie voor het formularium maakt automatisch de benodigde categorieën aan zodat aan de complementariteit wordt voldaan.

Gentamicine voorbeeld in de onderhoudsapplicatie

De juiste dosering (doseer schema)

Indien de de juiste dosering (of het doseer schema) is gevonden moet daarmee een volledig juist voorschrift gegenereerd kunnen worden. Een dosering in een voorschrift ziet er als volgt uit:

 1. Frequentie x Keer Dosis = Totale (Cumulatieve) Dosis (b.v. een dagdosering) .
 2. Keer dosis = Toedien tijd x Dosis Snelheid (i.e. een pompstand x concentratie).
 3. De Totale Dosis en Dosis Snelheid kunnen al dan niet worden genormaliseerd naar gewicht of lichaamsoppervlak.
 4. Tot slot kan er ook een minimale of maximale duur gelden (i.e. het aantal keer of tijd).

Dat betekent dat de volgende items voor een goed CDSS belangrijke zijn:

 1. De toegestane Toedien Frequenties
 2. De minimale en maximale Duur
 3. De betreffende Werkzame Stof
 4. De minimale en maximale Totale Dosering
 5. De maximale Keerdosering
 6. De maximale Absolute Totale Dosering
 7. De minimale en maximale Dosering Snelheid
 8. De maximale Absolute Dosering Snelheid
 9. De maximale en minimale Toedien Tijd
 10. De minimale en maximale Duur

De Toedien Frequenties en Duur gelden voor het gehele voorschrift. Vervolgens kunnen per werkzame stof de minimale en maximale waarden worden gedefinieerd.

Indien enkel een onderhoud dosering van 1 werkzame stof kan worden voorgeschreven, dan voldoet 1 doseer regel. Indien daarnaast ook een start of opbouw schema van toepassing is kan dit via meerdere regels worden gedefinieerd in een zogenaamd doseer schema.

Dit is b.v. het doseer schema voor paracetamol voor acute pijn of postoperatief (Kinderformularium):

1 maand tot 18 jaar[27] [28]

 • Startdosering: 40 mg/kg/dosis, éénmalig. Maximale dosering per gift: 1 g/dosis.
 • Onderhoudsdosering: 90 mg/kg/dag in 3 doses , max: 3 g/dag. Maximale dosering per gift: 1 g/dosis.
 • Behandelduur: kortdurend gebruik, maximaal 2-3 dagen

Hierbij heb je dus een doseer schema met 2 doseer regels:

Start doseringMin Max
Toedien Frequenties1 x / keer
Totale Dosering36 mg/kg44 mg/kg
Keer Dosering1000 mg
Absolute Totale Dosering
Duur1 keer1 keer
Onderhoud doseringMinMax
Toedien Frequenties3 x / dag
Totale Dosering80 mg/kg/dag90 mg/kg/dag
Keer Dosering1000 mg
Absolute Totale Dosering3000 mg
Duur2 dagen3 dagen
Doseer schema paracetamol rectaal voor acute pijn/post OK

Doseringen bij meerdere werkzame stoffen

Een speciaal geval betreft doseringen voor preparaten met meerdere werkzame stoffen. Het bekendste voorbeeld is cotrimoxazol:

1 maand tot 18 jaar

 • sulfamethoxazol/trimethoprim: 30/6 mg/kg/dag in 2 doses, max: 1.600/320 mg/dag
 • Na 14 dagen de dosering halveren.

Bovenstaand kan worden vertaald naar de volgende doseer regels:

Eerste 2 wekenMinMax
Toedien Frequenties2 x / dag
Duur14 dagen
sulfamethoxazolMin
Totale Dosering30 mg/kg/dag
Keerdosering
Absolute Totale Dosering1600 mg/dag
trimethoprimMinMax
Totale Dosering6 mg/kg/dag
Keerdosering
Absolute Totale Dosering320 mg/dag
Na 2 weken
Toedien Frequenties2 x / dag
Duur14 dagen
sulfamethoxazolMinMax
Totale Dosering15 mg/kg/dag
Keerdosering
Absolute Totale Dosering1600 mg/dag
trimethoprimMinMax
Totale Dosering6 mg/kg/dag
Keerdosering
Absolute Totale Dosering320 mg/dag
Doseer schema cotrimoxazol

Conclusie

Met behulp van bovenstaande ontwerp is het mogelijk om doseer regels te definiëren waardoor een CDSS een voorschrift volledig kan uitrekenen volgens bestaande richtlijnen uit het Kinderformularium en/of lokale protocollen waarbij gebruik wordt gemaakt van product informatie uit de G-Standaard. De specifieke voordelen daarbij zijn:

 1. Er kan een eenduidige dosering (of doseer schema) worden gekozen met een expliciete vermelding indien geen dosering gegeven kan worden.
 2. Doseringen kunnen op stof niveau worden gedefinieerd, hierdoor is het niet nodig om voor elk specifiek preparaat dit te herhalen (conform het Kinderformularium maar niet zoals het in de G-Standaard wordt vastgelegd).