Colloquium 25 feb 2021: Machine Learning op de PICU

Machine learning, ook wel aangeduid met ‘artificial intelligence’, neemt een enorme vlucht in ontwikkeling en gebruik. Ook binnen de geneeskunde en specifiek op de IC is er een toenemende trend in onderzoek op dit gebied.

In een recent artikel worden de noodzakelijke stappen om zinnig gebruik te kunnen maken van machine learning besproken. In het colloquium zal de eerste stap van het beschikbaar maken van data worden besproken.

Toename publicaties

Stappen in ontwikkeling van kunstmatige intelligentie

Mamdani, M., & Slutsky, A. S. (2020). Artificial intelligence in intensive care medicine. Intensive Care Medicine, 47(2), 147–149. http://doi.org/10.1007/s00134-020-06203-2