Consensus aanbevelingen bloedtransfusie – d.d. 02-07-2019

Consensus aanbevelingen (artikel met alle recommendations)
Consensus aanbevelingen (review van alle literatuur over bloedtransfusies bij kinderen met (aangeboren) hartafwijkingen)