Logistiek LifeSpan MRI’s in vakantie

De onderzoeker (Raymond) van de LifeSpan studie is t/m 27 juli op vakantie. Klik op verder lezen voor de logistiek vanuit de PICU voor de Lifespan MRI’s (en orders).

Raymond is de komende 3 weken (t/m 27 juli) op vakantie. Dit betekent dat hij niet kan helpen bij de logistiek van de preoperatieve (eerste levensweek) en postoperatieve (5-10 dagen na OK) LifeSpan MRI hersenen (plannen/aanvraag en uitvoering/meegaan) op het moment dat deze via de PICU gaan. Mochten er vragen zijn vanuit de PICU, dan is Nathalie bereikbaar op 60745 en anders Hans op 75459 of via de centrale. Het protocol en de checklist staan hier.

Klik hier voor een voorbeeldorder voor het aanvragen van de MRI hersenen op een 3 Tesla MR (hier staat ook het scanprotocol in voor de MRI-aanvraag): Order MRI hersenen CHD LifeSpan

Voorbeeldorder en telefoonnummers hangen ook op de artsenkamer van Unit 1 en 2.