MRI hersenen als standaardzorg bij pasgeborenen met aangeboren hartafwijkingen

Tot op heden werd de planning en een deel van de uitvoering van de pre- en postoperatieve MRI hersenen bij aangeboren hartafwijkingen, vanuit het onderzoek gedaan door Maaike Nijman bijvoorbeeld voor het LifeSpan cohort of de CRUCIAL trial. We vinden het echter belangrijk dat alle pasgeborenen die een therapeutische interventie moeten krijgen in de eerste zes levensweken (chirurgie of hartcatheterisatie), pre- en postoperatieve beeldvorming krijgen van de hersenen, onafhankelijk van onderzoek, en daarom zijn deze MRI’s een standaard onderdeel van de zorg. Dit betekent dat we de planning én uitvoering van de MRI’s bij de zorg hebben ondergebracht en Maaike Nijman vanaf heden geen MRI’s meer aanvraagt en verzorgt, temeer omdat zij haar promotieonderzoek gaat afronden.

Om te zorgen dat alles in goede banen blijft lopen zijn er twee documenten gemaakt:

  1. Er is een (postnatale) checklist gemaakt voor alle pasgeborenen met een aangeboren hartafwijking, waarvan verwacht wordt dat hartchirurgie of therapeutische hartcatheterisatie in de eerste zes levensweken noodzakelijk is. Hierin is het plannen van de pre- en postoperatieve MRI opgenomen.
  2. Er is een protocol gemaakt hoe een MRI hersenen aangevraagd, gepland en uitgevoerd moeten worden.

Beide protocollen staan op iProva (je kan op de links hierboven klikken) en op picuwkz.nl onder Protocollen / Circulatoir, en gaan in per vandaag (20-6). Op de achtergrond zullen we in de gaten houden of het lukt om op deze wijze goede beeldvorming te krijgen bij alle patienten. In oktober zullen we dit evalueren en kijken of er aanpassingen nodig zijn.

Mochten jullie vragen hebben over de logistiek, schiet dan vooral Joppe, Brigitte of Hans even aan.