Noodlijst presentatie NVK congres 2022, antwoorden op vragen

De nieuwe Noodlijst en het landelijk initiatief hiervoor is gepresenteerd op het NVK congres 2022 in een symposium over nieuwe innovaties in de acute opvang van kritisch zieke kinderen. Dit symposium is samen met ondergetekende, Casper Bollen, gehouden met Nigel Turner en Thomas Peros. Nigel heeft een verhaal gehouden over de innovaties uit het verleden en de achtergrond voor dit symposium gegeven. Thomas heeft zijn nieuwe website Picufy gepresenteerd waar alle lokale richtlijnen voor opvang en transport van kritisch zieke kinderen kunnen worden teruggevonden. En een prototype van de Noodlijst is gepresenteerd. De presentatie van de Noodlijst is via deze link te openen.

NVK congres 2022

Het symposium was goed bezocht en aan het eind was er ruim tijd voor discussie en vragen. Een aantal van deze vragen zal in deze blog nog nader worden uitgelicht.

Hoe verhoudt zich de Picufy website met de Landelijke Noodlijst?

Het doel van de Picufy website is om inhoudelijk behandelteams te ondersteunen in de opvang en transport van kritisch zieke kinderen met richtlijnen. Ook kan hier de standaard medicatie worden gevonden die gebruikt worden in de verschillende landelijke kinder IC’s.

De Noodlijst app zorgt voor de daadwerkelijke berekening van de interventies en medicatie aan de hand van leeftijd en/of gewicht van een specifieke patiënt.

Moet ik nu straks allemaal links gaan onthouden en openen voor zowel Picufy als de Noodlijst?

Nee. Het is de bedoeling dat de Noodlijst geïntegreerd gaat worden in Picufy. Waarschijnlijk zal dit gebeuren door een knop die bij de protocollen per centrum de juiste interventie/medicatielijst opent in de Noodlijst waarna aan de hand van de patiëntgegevens de berekeningen worden getoond.

Maar hoe kan ik dan de Noodlijst gebruiken vanuit mijn eigen ziekenhuis en EPD?

De Noodlijst is een webapp die geopend kan worden met een zogenaamde URL. Dat betekent dat de app werkt op elk apparaat met een webbrowser. Installatie van software is niet nodig. In de URL kan een lokaal EPD de leeftijd en gewicht van een patiënt meegeven. Deze manier van werken is in principe technisch mogelijk met alle gangbare EPD systemen.

Dus het is technisch eenvoudig om te zorgen dat je vanuit een EPD de Noodlijst opent zonder moeilijke technische interventies of installatie van software.

Waarom is Picufy al online en de Noodlijst nog niet?

De Picufy website bevat medisch inhoudelijke informatie. De Noodlijst is een medische app. De laatste valt onder de Medical Device Regulation (MDR). Helaas is de Noodlijst nog niet gecertificeerd en is ook nog in ontwikkeling. Vooral de MDR is een kostbare zaak en daar wordt nu gekeken of daar financiering voor kan komen. Tot die tijd kan de Noodlijst officieel niet gebruikt worden maar is wel te zien als prototype.

Is er evidence dat een Noodlijst app ook daadwerkelijk gaat werken?

Er is in elk geval voldoende evidence dat er veel opzoek/rekenfouten worden gemaakt bij het berekenen en bereiden van medicatie. Ook is er een studie verricht die liet zien dat het gebruik van een app voor de berekeningen het aantal fouten terugbracht met 68%.

Als er verder nog vragen zijn, graag! U kunt hieronder reageren.

 56 total views,  3 views today