Software en research projecten 2020/2021

Het zal misschien opgevallen zijn dat ik nogal eens bezig ben met het schrijven van software. Dit zal voor het komend seizoen van 2020/2021 niet anders zijn. Hierbij een overzicht van wat er nu nog in ontwikkeling is en op stapel staat.

PICURED (Pediatric Intensive Care Unit Research Database)

Dit is een zeer belangrijk project voor de toekomst om veel gemakkelijker onderzoek te kunnen doen met onze PDMS en PICE data. Met name het creëren van de mogelijkheid om machine learning te gaan gebruiken is een interessante ontwikkeling.

PICE (Pediatrische Intensive Care Evaluatie)

De PICE registratie is een belangrijke bron voor onderzoek data. In het kort kan hier de diagnose labeling, outcome en mortaliteitsscores worden terug gevonden. Vanaf 2019 worden alle PICE data centraal ingevoerd en opgeslagen door MRDM. Om te zorgen dat we de data ook weer zelf kunnen gebruiken is echter een import tool nodig die de MRDM export (een Excel bestand) kan inlezen en kan omzetten in een SQL database.

Ten aanzien van de PICE heb ik de volgende software projecten lopen:

 1. GenCalc Dit is een online mortaliteit calculator (moet uiteindelijk uitmonden in een generieke medische calculator die allerlei berekeningen kan uitvoeren). Met behulp van de huidige functionaliteit kunnen de PIM 2 en 3 en PRISM IV mortaliteit scores worden uitgerekend. De achterliggende software wordt ook gebruik door een tweede software project:
 2. PICE import tool. Software om de PICE data te kunnen inlezen en vervolgens te exporteren of te koppelen met een PICURED database. Naast de koppeling met de PICURED database kan er ook een dashboard worden gemaakt om ontwikkelingen over de jaren heen te kunnen monitoren.
GenCalc online app

PICURED

Het PICURED project bestaat uit 2 onderdelen:

 1. De data dictionary. Daarin wordt vastgelegd welke data uit welke parameters uit het PDMS worden overgezet naar een PICURED database. De data definities zijn gemaakt en worden bijgehouden door Joppe Nijman.
 2. De ETL tool, Extractie – Transformatie – Loading tool, die dus 3 activiteiten uitvoert:
  1. Het ophalen van de data uit het PDMS aan de hand van parameters.
  2. Het omzetten van data tot relevante en valide onderzoek data en
  3. Het inladen van de gevalideerde data in een aparte research database.

Aanvankelijk was het idee om 1 grote alles omvattende research database te maken. Inmiddels is het voortschrijdend inzicht dat er een allesomvattende data dictionary moet komen maar dat de software dan voor elke onderzoeksvraag gericht een PICURED database kan genereren vanuit een keuze uit de dictionary.

PICURED data dictionary

Medicate (interactie) bewaking

Voor de apotheek, geïnitieerd tijdens de corona golf op de volwassen IC, heb ik een applicatie gemaakt die van alle opgenomen patiënten de actuele medicatie voorschriften ophaalt en checkt op relevante interacties. Deze applicatie werkt echter niet alleen voor de volwassen IC maar ook voor de PICU en NICU.

Via deze link (alleen binnen het netwerk van het UMCU te openen) kan de applicatie geopend worden. De applicatie heet MVCheckApp wat staat voor MetaVision Medicatie Check App. Op dit moment worden alleen interacties gecheckt, maar het is de bedoeling dat in de toekomst de functionaliteit wordt uitgebreid naar:

 • Doseer bewaking
 • Dubbel medicatie
 • Medicatie bij nierfunctie stoornissen

De applicatie is toegankelijk met je gangbare UMCU gebruikers naam en wachtwoord. Om de applicatie goed te kunnen benutten wil ik er nog voor zorgen dat de verbinding beveiligd wordt met een SSL certificaat, lees het versleuteld kunnen versturen van vertrouwelijke informatie. En dat je de applicatie ook kunt opnemen met een mobiel apparaat (tablet of telefoon).

Op het moment dat de app meer toegankelijk is, is deze ook zeer goed te gebruiken in situaties waarbij je even wilt weten welke medicatie een patiënt krijgt of überhaupt hoeveel en welke patiënten er op een IC liggen. Dit zal ook belangrijker worden op het moment dat we over gaan naar de nieuwbouw waarbij het kan helpen om ‘situational w

Noodlijst

De noodlijst is als app al langer beschikbaar. Er is nu echter ook vanuit andere centra belangstelling voor het gebruik en beschikbaar krijgen van de applicatie. Daarvoor moeten echter nog wel een aantal stappen worden gezet:

 1. De layout kan nog gebruikers vriendelijker zodat het nog beter te gebruiken is in acute situaties.
 2. Voor de verschillende afdelingen/centra moeten configuratie mogelijkheden komen om aanpassingen te kunnen doen voor de ‘couleur locale’.
 3. De app moet officieel worden gecertificeerd en gevalideerd worden.

Met name de laatste stap is (juridisch) complex en zal de nodige centen kosten.

Afspraken Programma formularium

Een aantal van jullie is al bezig geweest met het valideren van de medicatie bewaking die nu wordt gebruikt door het AfsprakenProgramma. Daar zijn 2 nieuwe ontwikkelingen in te melden:

Online Formularium

Het valideren omvat eigenlijk 2 activiteiten:

 1. Het certificeren dat het systeem gegeven de doseer grenzen deze goed gebruikt. Daarbij kan het dus best zijn dat de doseer grenzen inhoudelijk niet kloppen, maar dat ze dan wel goed worden toegepast door het AfsprakenProgramma. Dit is inmiddels wel duidelijk aangetoond dat dit goed werkt.
 2. Het inhoudelijk valideren van de doseer regels zelf. Dit is met de huidige procedure behoorlijk arbeidsintensief doordat voor elke generiek, indicatie, route, patiënt categorie een voorschrift moet worden gemaakt in het AfsprakenProgramma.

Voor het snel kunnen valideren is er nu een online Formularium (alleen binnen het UMCU netwerk te openen) waarin je direct kunt zien welke doseer regels gebruikt worden door het AfsprakenProgramma. De app leest dezelfde database uit als waar het AfsprakenProgramma gebruikt van maakt. Dit moet het hele proces van valideren veel gemakkelijker maken. Ook kan het als alternatief gaan dienen voor het Kinderformularium aangezien de zoekmogelijkheden beter gaan zijn en de lokale doseer grenzen ook hierin zijn opgenomen.

Afspraken Programma Formularium

Onderzoek naar de effecten van de nieuwe doseer bewaking

In de wandelgangen van de apotheek heb ik al vernomen dat het erop lijkt dat met het gebruik van de doseer bewaking in het AfsprakenProgramma het aantal voorschrijf fouten aanzienlijk is afgenomen. Om dit een meer wetenschappelijke onderbouwing te geven zal in september een farmacie student beginnen met een wetenschappelijk onderzoek om dit effect kwantitatief aan te tonen. Zij zal dit doen onder leiding van Toine Egberts en Karin Rademaker, hopelijk uitmondend in een positief resultaat en mogelijk een publicatie.

Aangezien het voorschrijven van medicatie een zuiver geprotocolleerd proces is en er eenduidige rekenkundige regels hiervoor zijn is mijn hypothese dat het mogelijk moet zijn een systeem te bouwen dat er voor zorgt dat voorschrijffouten niet voor kunnen komen.