Standaard Medicatie in Nieuwe Noodlijst

Binnenkort zal een nieuwe Noodlijst beschikbaar komen. Daarin staan onder andere de standaard oplossingen voor de continue medicatie. Deze standaarden kunnen via een apart online Excel bestand worden bijgewerkt, c.q. worden bijgehouden.

De standaarden per gewichtsklasse zien er nu als volgt uit:

De bovenstaande tabel is weer direct gelinkt met een settings tabel van waaruit de standaard doseringen worden bepaald die gebruikt worden in de Noodlijst.

Tevens kan dan direct vanuit de Noodlijst worden opgezocht hoe de bereiding van een standaard concentratie dient plaats te vinden.

De standaard concentraties zullen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Ze moeten overeenkomen met de voorschriften volgens de parenteralia in iProva.
  2. De concentraties voor patiënten boven de 40 kg moeten zoveel mogelijk identiek zijn aan de concentraties die worden gebruikt op de volwassen IC.
  3. De gebruikte concentraties zullen ook gepubliceerd worden op een ondersteunende website voor b.v. perifere ziekenhuizen zodat deze meteen de juiste bereiding gebruiken.

 17 total views,  1 views today