Update: oncologie en KCT protocollen

Er zijn meerdere nieuwe en geupdate protocollen op picuwkz.nl voor de oncologie en het Kinder Comfort Team:

Onder de oncologie:

  • Labonderzoek bij acute opname kinderoncologie (Nieuw)
  • Chemotherapie op afdeling Leeuw en Pelikaan (Update)
  • Opvang en overplaatsing (potentieel vitaal bedreigde) patiënt bij presentatie buiten het Prinses Máxima Centrum (Nieuw)

Kinder Comfort Team (KCT):

  • Palliatieve sedatie (Nieuw)
  • Checklist continue palliatieve sedatie KNMG (Nieuw)
  • Leidraad Kinder Comfort Team (Nieuw)

Overig:

  • Abstineren van een levensverlengende behandeling in de thuissituatie (Nieuw: onder KCT en werkafspraken)