Afspraken Programma Formularium online

Het formularium waar het AfsprakenProgramma gebruik van maakt is nu online. Dat betekent dat je direct kunt zien welke doseer regels worden toegepast bij het maken van een discontinue medicatie opdracht in het Afspraken Programma.

Afspraken Programma Formularium online

In de online app kan worden gezocht op:

 1. Generiek
 2. Indicatie
 3. Route
 4. Patiënt categorie

Als alleen een generiek is gekozen dan laat de app alle regels zien voor de generiek. Als vervolgens een indicatie wordt geselecteerd dan worden alleen de doseer regels getoond voor de betreffende indicatie, etc…

Het primaire doel van de online app is om te controleren of de configuratie van doseer regels inhoudelijk klopt. Daarnaast heeft de app een aantal voordelen boven het zoeken in het Kinderformularium:

 • De configuratie bevat ook doseer grenzen die niet zijn opgenomen in het Kinderformularium. Deze zijn ofwel afkomstig uit het farmacotherapeutisch kompas, ofwel zijn opgesteld aan de hand van lokale protocollen.
 • Bij het zoeken naar een juiste dosering in het Kinderformularium is het niet mogelijk om alleen de dosering te laten zien voor een specifieke generiek, indicatie, route en patiënt categorie combinatie. Dat kan fouten in de hand werken wanneer ‘scheef’ wordt gekeken naar de getoonde informatie.

De app bestaat uit de volgende onderdelen:

Onderdelen formularium app
 1. De titelbalk waarbij de laatst opgeslagen versie nummer en datum van de formularium configuratie wordt getoond. Dat is dus de configuratie waarvan het AfsprakenProgramma op dat moment gebruik van maakt.
 2. Een keuze lijst met generieken.
 3. Een keuze lijst met indicaties.
 4. Een keuze lijst met toedien routes.
 5. Een keuze lijst met patiënt categorieën.
 6. De betreffende doseer regels met beschikbare producten
 7. Bij elke keuze lijst kan de keuze ongedaan gemaakt worden. Dan wordt vervolgens in item 6 alle doseer regels bijgewerkt.

Voor de medicatie validatie geldt dus dat in het vervolg van deze app gebruik gemaakt kan worden i.p.v. het handmatig moeten invoeren in het AfsprakenProgramma, zie de betreffende blog.

Update

Recent kreeg ik een mail dat een dosering voor metronidazol niet klopte voor een kind > 1 md en 30 kg. De getoonde advies dosering was 20 mg/kg/dag, terwijl dit 30 mg/kg/dag moest zijn.

Dan zijn er 2 grond oorzaken van dit probleem:

 1. Het AfsprakenProgramma heeft een bug, waardoor een dosering niet correct wordt gevonden, terwijl deze wel correct in de configuratie is gedefinieerd.
 2. Het probleem zit in de configuratie van doseer regels voor metronidazol. Dan is dit geen bug maar een configuratie fout.

In het eerste geval is er sprake van een probleem van het systeem en valt dit onder de certificatie van het systeem. Het tweede geval is echter een probleem waar ook een volledig gecertificeerd systeem de fout in kan gaan, maar dit moet worden ondervangen door een medisch inhoudelijke validatie.

Als je dan kijkt naar wat er aan doseer regels is gedefinieerd voor metronidazol in de Formularium App, dan zie je:

Doseer regels voor metronidazol

De doseer regel voor een patient met een postconceptie leeftijd vanaf 38 weken krijgt 20 mg/kg. Er staat ook nog de doseer regel voor de patient > 1 maand: 30 mg/kg. Echter het probleem is dat de doseer regel vanaf 38 weken postconceptie leeftijd ook geldt! Het probleem is op te lossen door de regel te maximaliseren tot een leeftijd van 1 maand.

Correcte doseer regels

Het punt is dus dat je moet valideren dat doseer regels in principe voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Ze moeten ‘mutal exclusive’ zijn. Dus elkaar kunnen uitsluiten.
 2. Ze moeten in principe aansluitend zijn. Dus als er een regel is voor patiënten tot 1 maand, moet er een volgende regel zijn voor patiënten > 1 maand. Dit kan echter behoorlijk complex zijn indien er meerdere condities gelden, b.v. een patiënt > 1 maand en < 20 kg.

De huidige web view voor de doseer regels maakt dit echter veel beter inzichtelijk!