Instructies voor colloquium presentatie

Doel van het colloquim
Tijdens het colloquium van de PICU wordt gedurende een uur verdieping gegeven aan de patientenzorg door bijv. bespreking van een artikel, guideline of protocol, een state-of-the-art presentatie of meet-the-expert.

Samenvatting-dia op picuwkz.nl
Om iedereen die niet aanwezig is ook te kunnen informeren en om de colloquia later te kunnen opzoeken, vragen we vanaf 1 maart 2019 alle presentatoren om in de eerste slide een (zeer korte) samenvatting te geven. Deze samenvatting heeft een “doen / laten” – format, zodat direct duidelijk is wat de relevantie is voor de afdeling (zie hieronder). Deze slide zal elke week op picuwkz.nl gezet worden, samen met de presentatie en (eventueel) besproken artikel.
Als u (privacy-)gevoelige informatie in de presentatie opneemt, geef dit dan aan – dan zal de presentatie achter een wachtwoord of login worden gezet. Ook als u geen presentatie heeft zouden we graag een korte samenvatting ontvangen in dit format.

> Download hier de “doen / laten” dia

De samenvatting-dia, presentatie en artikel kan per mail worden opgestuurd naar Joke (secretariaat PICU). Zij benadert de presentatoren ook een week voorafgaand aan het colloquium met bovenstaande instructie.

Voorbeeld doen/laten dia